Ursynów – Multikino

Aktualności

Regulamin KIDS PLAY

2016-09-07
REGULAMIN SALI ZABAW – „KIDS PLAY”
1. Do Sali zabaw Kids Play zapraszamy dzieci w wieku od 6 msc życia do 10 lat w godzinach otwarcia Egurrola Fitness Club.
2. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00 oraz od 16:00 do 21:00, jak również w weekendy, tj. w sobotę od 9:00 do 15:00 i w niedzielę od 09:00 do 15:00, opiekę nad dziećmi sprawuje Opiekunka Kids Play.
W godzinach innych niż wyżej wymienione odpowiedzialność za dzieci ponosi rodzic lub opiekun prawny.
3. Ze względów bezpieczeństwa, godziny 9:00 -13:00 od poniedziałku do piątku, przewidziane są tylko i wyłącznie dla dzieci do 3 r.ż.
Dzieci od 3 r.ż. mogą być pozostawiane w Sali Zabaw w godz. popołudniowych tj. 16:00-21:00 oraz w weekendy.
4. W godzinach porannych może przebywać max 5 dzieci w tym samym czasie
W godzinach popołudniowych może przebywać max 10 dzieci w tym samym czasie.
5. W godzinach porannych dziecko w Sali Zabaw Kids Play nie może pozostać dłużej niż 1,5 h dziennie.
W godzinach popołudniowych dziecko w Sali Zabaw Kids Play nie może pozostać dłużej niż 2 h dziennie.
6. Rodzic bądź opiekun prawny dziecka, w chwili pozostawienia go w Sali Zabaw Kids Play, musi posiadać ważny karnet Egurrola Fitness Club lub kartę partnerską (BeActive/ Multisport/ MyLife) oraz znajdować się na terenie klubu.
7. Rodzic pozostawiający dziecko w Sali Zabaw Kids Play zobowiązany jest do zapoznania się i podpisania regulaminu imiennego na recepcji klubu oraz kartę obecności u Opiekuna Kids Play.
8. Po zakończonych ćwiczeniach, rodzic bądź opiekun prawny, zobowiązany jest do odebrania dziecka z pokoju zabaw. Po zakończonych ćwiczeniach, rodzic bądź opiekun prawny, zobowiązany jest do odebrania dziecka z pokoju zabaw, wg ustalonego uprzednio czasu.
9. Dziecko powinno być odebrane w godzinach funkcjonowania Sali Zabaw Kids Play przez rodzica lub opiekuna prawnego, który zostawił dziecko danego dnia.
10. Rodzice lub opiekunowie prawni nie mogą przebywać na terenie Sali Zabaw w trakcie pracy Opiekunki.
11. Zabrania się oprowadzania dziecka po Klubie, zabierania go na zajęcia zorganizowane oraz do szatni.
12. Po zakończonej zabawie każde z dzieci powinno po sobie posprzątać.
13. W przypadku pozostawienia dziecka w Kids Play poza godzinami pracy opiekunki, rodzic wraz z dzieckiem zobowiązani są do zostawienia pokoju zabaw w takim samym stanie, w jakim był na początku zabawy.
14. Za szkody wyrządzone przez dziecko odpowiada rodzic bądź opiekun prawny.
15. Egurrola Fitness Club nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe przyniesione i/lub pozostawione przez dzieci.
16. W Sali Zabaw Kids Play mogą przebywać dzieci zdrowe, nie wymagające specjalnej opieki. W przypadku wątpliwości, co do stanu zdrowia dziecka Opiekunka może zażądać zaświadczenia lekarskiego i/lub odmówić przyjęcia dziecka do Sali Zabaw.
17. Opiekunka nie ma prawa karmienia dzieci, podawania leków czy zmieniania pieluch.
18. Opieka w Sali Zabaw Kids Play jest nieodpłatna.

Wszelkie odstępstwa od regulaminu muszą być zatwierdzone przez Managera klubu.
Regulamin Sali Zabaw Kids Play wprowadza się w życie mając na uwadze dobro dziecka.
Przestrzegając go obopólnie stworzymy naszym wychowankom warunki prawidłowego rozwoju i radosnego dzieciństwa.powrót