21.12.2021
ogłoszenie o nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu

Zarząd EFC Fitness S.A. z siedzibą w Warszawie, na podst. art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i § 2 KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EFC Fitness S.A. na dzień 29 grudnia 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki przy ul. Puławskiej 427 w Warszawie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zamknięcie obrad.