Relacje inwestorskie

Zakładka "Relacje inwestorskie" została stworzona w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 5 par. 5 Kodeksu spółek handlowych, obligującego spółkę akcyjną do zamieszczania na swojej stronie internetowej ogłoszeń wymaganych przez prawo lub statut spółki.

Ogłoszenia